Od dyrektyw europejskich po kryptowaluty: cztery trendy w nowoczesnej bankowości

Pod względem relacji z klientami branża bankowa znajdowała się zawsze w bardzo interesującym i nieco delikatnym położeniu. Jednocześnie relacje te stanowią najważniejszy aspekt prowadzenia działalności bankowej, prawdopodobnie ważniejszy niż w większości innych branż o podobnie długiej tradycji. Banki to instytucje tworzone w celu rozwiązywania problemów związanych z zabezpieczeniem najbardziej fundamentalnych środków pozwalających przeżyć we współczesnym świecie: pieniędzy. Mówiąc precyzyjniej, umożliwiają bezpieczne przechowywanie pieniędzy, oszczędzanie i dokonywanie uproszonych transakcji finansowych pomiędzy podmiotami na określonym rynku.

W oczach klientów bezpieczeństwo, stabilność i troska o pieniądze pozostają zatem najważniejszymi cechami bankowości, a szybkie, gwałtowne zmiany mogą łatwo wzbudzić ich obawy. Jednak oczekiwania konsumentów dotyczące łatwości, dostępności i komfortu korzystania z usług bankowych w świecie cyfrowym i rzeczywistym są równie wysokie w czasach, gdy banki zwracają się ku innowacyjnym firmom technologicznym, z których wiele jeszcze dziesięć lat temu nawet nie istniało. Osiągnięcie tej trudnej równowagi i utrzymanie zaufania klientów będą czynnikami decydującymi o przyszłości instytucji bankowych w tej niezwykle ważnej erze. Co nas zatem czeka?

1. Zaktualizowana dyrektywa o usługach płatniczych PSD2

Nowa dyrektywa europejska stanowi prawdopodobnie najlepsze ujęcie wszystkich aspektów nowoczesnej bankowości po przemianach. Zgodnie z jej postanowieniami banki będą musiały pozwalać na dostęp do kont swoich klientów osobom trzecim — zarówno fizycznym, jak i prawnym. Te osoby trzecie to w większości firmy spoza sektora bankowego. Dzięki temu możliwe będzie dokonywanie płatności za pomocą usług oferowanych przez Google, Facebooka czy innych nowych graczy z segmentu fintech. Firmy takie będą mogły obsługiwać transakcje typu peer-to-peer i zachowywać dane na temat finansów klientów, podczas gdy za przechowywanie funduszy nadal odpowiadać będą banki. Zmienia się dotychczas znana nam rola banków — będą one musiały odnaleźć swoje miejsce na nowej scenie, na której nie zawsze będą głównymi aktorami. Jak zostało już wspomniane, będzie to misja pełna wyzwań: utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego przy jednoczesnym poszerzaniu zakresu działalności (nowi partnerzy) i wymiaru technologicznego (komunikacja z interfejsami API), co spowoduje nasilenie nacisków na bezpieczeństwo i wzrost czynników ryzyka.

2. X, Y, Z: siła demografii

Dane demograficzne mają ogromne znaczenie dla rozwoju bankowości. Przewiduje się, że do końca tego roku liczba ludzi na świecie przekroczy osiem miliardów. Banki muszą stworzyć modele biznesowe, które staną się fundamentem sukcesu działalności w nowych warunkach demograficznych (urbanizacja i szybkie starzenie się społeczeństw). Musimy sobie uświadomić, że nawet starsze pokolenia są coraz bardziej wymagające i coraz lepiej poruszają się w Internecie. Wiemy, że ponad 70 procent millenialsów (generacja Y) korzysta z bankowości mobilnej, ale dane wskazują także, że rozdźwięk pomiędzy nimi a pokoleniem ich rodziców (generacja X) szybko maleje. Szacuje się, że aż 67 procent przedstawicieli tego starszego pokolenia (według niektórych danych nawet więcej) korzysta z rozwiązań mobilnych oferowanych przez banki.

3. Transformacja oddziałów

Rozwój bankowości cyfrowej, która zastępuje tradycyjne wizyty w banku, oznacza zmianę funkcji oddziałów. Coraz więcej rutynowych transakcji jest przeprowadzanych online, podczas gdy fizyczne wizyty w banku wiążą się raczej z chęcią uzyskania porady, konsultacji z pracownikiem banku lub realizacji poważniejszych planów finansowych. Po podjęciu decyzji oczekujemy naturalnie szybkiego i prostego procesu gromadzenia potrzebnych dokumentów. W praktyce oznacza to chęć skorzystania z rozwiązań cyfrowych w samej siedzibie banku, takich jak terminal czy tablet do składania podpisów. W ten sposób granice pomiędzy bankowością fizyczną a cyfrową jeszcze bardziej się zacierają.

4. Fintech, kryptowaluty i zmienny rynek

Być może najlepiej przewidywalną nieprzewidywalnością, która wpłynie na kształt bankowości w nadchodzącym roku, jest z jednej strony rozwój, a zarazem niestabilność kryptowalut, niosąca ze sobą sporą dozę niepewności, a z drugiej rosnący w siłę sektor fintech, który często, choć nie zawsze, zajmuje się technologiami blockchain jako podstawą funkcjonowania kryptowalut. Prognozuje się, że do 2021 roku inwestycje w firmy z segmentu technologii finansowych przekroczą 150 miliardów dolarów — to kwota dająca do myślenia każdemu z branży bankowej.

Trendy wyznaczajace ścieżke transformacji bankowości dziś i jutro