Banki, które wybiorą właściwą strategię dzisiaj, będą gotowe na jutro

Patrząc w przyszłość bardzo ważna na gwałtownie zmieniającym się rynku bankowości jest właściwa ocena przyszłej sytuacji i staranne przygotowanie się na popyt rynkowy jutra. Zmiany wymagają specjalizacji, a banki mogą wybrać jeden z pięciu głównych modeli biznesowych opracowanych przez firmę Deloitte:

  • Zaufany doradca (ZD)
  • Lider produktowy (LP)
  • Mistrz transakcji (MT)
  • Dostawca rozwiązań zarządzanych (RZ)
  • Bank uniwersalny (BU)

Każdy z powyższych modeli wymaga innego przygotowania, innych mocnych stron, innych zmian, i określonego rodzaju zarządzania w ekosystemie bankowym. Jeśli chodzi o wybór modelu, banki muszą wykonać prognozy, przeprowadzić pewne zmiany i podjąć pewne kroki.

Zaufani doradcy (ZD) muszą zacząć szukać kontaktu z nietradycyjnymi partnerami na rynku oraz zbadać i na nowo zdefiniować cenę za ich usługi.

Muszą się skupić przede wszystkim na wypracowaniu świetnej obsługi bankowej dla swoich klientów oraz na promowaniu zaufania i współpracy, a nie samych produktów. ZD będą mieli do czynienia z istotną zmianą w nawiązaniu wielokanałowej interakcji z klientami i w koncentracji na zindywidualizowanych usługach. Banki będące zaufanymi doradcami będą musiały podkreślać własne usługi dopasowane do klienta i rozszerzać działalność na rynki sąsiednie.

Liderzy produktowi (LP) dostosują się do zmiany przygotowując dla swoich klientów systematycznie standaryzowaną ofertę po niskich kosztach i z naciskiem na rozwój produktów. Ich mocna strona polega na inwestowaniu w innowacje i utrzymywaniu wysoce rozwiniętych badań we współpracy ze start-upami finansowymi. LP muszą zmienić swoją pozycję i znaczenie swojej marki w oczach klientów, przygotować nowatorską ofertę i większy nacisk położyć na analizowanie danych klientów. Nazwa ich marki musi zyskać większą rozpoznawalność na rynku, a sieć oddziałów musi zostać zagęszczona. Dzięki temu mogą być również partnerem alternatywnych dostawców usług.

Mistrzowie transakcji (MT) skupiają się na wykorzystywaniu efektu skali dzięki wglądowi w bazy danych i inwestowaniu w platformy P2P. Silni mistrzowie transakcji skupiają się na podstawowej ofercie i sondują rynek w poszukiwaniu nowych kandydatów na dostawców podstawowych usług. Monitorują normy branżowe i wprowadzają innowacje małych spółek, które odniosły sukces do własnych procedur. Na rynku bankowości budują i zwiększają wartość w swojej sieci i oferują dostęp do sieci finansowych nowym uczestnikom (B2B).

Dostawcy rozwiązań zarządzanych (RZ) koncentrują się na dostarczaniu rozwiązań bankowych. Ich inwestycje mają stworzyć kompleksową i poddającą się adaptacji ofertę wsparcia biznesowego oraz wzmocnić wiedzę techniczną. RZ wzmacniają swoją pozycję współpracując z innymi dostawcami oraz inwestując w rozwiązania, które mogą zaoferować innym dostawcom, obniżając tym samym koszt usług podstawowych. Ze zmianą radzą sobie głównie skupiając się na wymianie rozwiązań opracowanych przez siebie na oszczędne usługi i na pozycjonowaniu specjalistycznych usług wsparcia pośród nowych uczestników rynku, a co za tym idzie na udostępnianiu udziału w rynku. Przekładają przyszłe potrzeby swoich klientów na zaawansowane rozwiązania, prowadzą partnerstwa B2B i dostarczają „pakiety” i kompleksowe rozwiązania

Banki uniwersalne (BU) będą musiały zainwestować w odpowiednią liczbę klientów i wyznaczyć trendy w przepływach kapitału. Będą musiały wzmocnić zdolność powielania i wykorzystywania rozwiązań przez mniejszych, innowacyjnych graczy na rynku. BU staną przed zmianą w dziedzinie standaryzacji informatycznego zarządzania firmą oraz decyzji, czy projektować pewne rozwiązania we własnym zakresie czy po prostu je kupować. Ich rynek wymaga standaryzowanych platform informatycznych i starannego rozważenia dwóch możliwości: tworzenia innowacji i oferowanie własnych rozwiązań banku bądź kupna specjalistycznych spółek dysponujących odpowiednią wiedzą.

Banki muszą się przygotować na przyszłe potrzeby rynku i klientów oferując odpowiednie rozwiązania, adaptacje produktów i przeprowadzając wewnętrzną zmianę. Podstawą do tego jest uważne monitorowanie rynku i zdecydowanie się na jeden z pięciu powyższych modeli. W ten sposób banki już teraz mogą się przygotować na przewidywany rozwój i zmianę, wzmocnić się, przystosować swoje produkty i przeprowadzić wewnętrzne zmiany, zapewniając sukces swojej firmie.